Koppling mellan medicin mot halsbränna och njursvikt

Att lida av halsbränna är ett gissel som många väljer att lindra med läkemedel. Det finns dock anledning att välja rätt preparat eftersom vissa kan ge ökad risk för njursvikt.

(Ett nytt fönster öppnas)

Läkare undersöker

Protonpumpshämmare (PPI)

Det finns flera typer av medicin mot halsbränna där en av de populäraste är så kallade Protonpumpshämmare (PPI). Man beräknar att så många som var tionde svensk intog denna typ av medicin under 2016. Exempel på PPI är till exempel det populära läkemedlet Omeprazol.

Samband mellan PPI och större risk för njursvikt

I en ny studie vid Karolinska Institutet har man dock sett ett samband mellan PPI och en större risk för njursvikt. Studien gick ut på att jämföra risken att drabbas av njurskador när patienter åt PPI mot risken att drabbas när de åt H2-receptorblockerare, ett mindre potent läkemedel.

Studie visar – 26% större risk för njursvikt

Man observerade under studien 100 000 personer som varit användare av PPI under en längre tid och jämförde dem med 10 000 personer som ätit H2-receptorblockerare under samma period. Det framkom då att personerna som intagit PPI hade hela 26 procents större risk att råka ut för njursvikt.

Resultatet visar att det finns en klar koppling mellan intag av PPI och förhöjd risk att drabbas för akut njursvikt. Juan Jesus Carrero som är forskare och docent vid Karolinska Institutet och också den som ligger bakom studien säger att läkare behöver bli bättre på att se till för- och nackdelar när de väljer att behandla en patient med PPI. Det är också viktigt att de regelbundet följer upp och bestämmer om behandlingen ska fortgå.

Alternativa behandlingar

Juan Jesus Carrero ser även positivt på alternativa behandlingar såsom till exempel H2-blockerare. Han tror dessutom att det kan vara en god idé att överväga att ta årliga njurprover på de patienter som står på långvarig behandling med PPI.Förhoppningen med forskningsstudien är att både privatpersoner och vårdgivare ska bli uppmärksamma på riskerna med behandling av PPI, en typ av läkemedel som idag används av många.


Publicerad:
Uppdaterad:
Skribent: Charlotta Holding
Källor: Ki.se

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *